Σάββατο, 18 Απριλίου 2015

Άτιτλο III

"Τα `χει και γρήγορα τα γράμματα", σκέφτηκε πριν απαντήσει στα μηνύματά της. 
Τελικά ενέδωσε.

Δεν απάντησε σε όλα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου