Πέμπτη, 16 Αυγούστου 2012

[Θα συνεχίσουν οι μαθητές...]

στον Αντώνη Ανηψητάκη

Θα συνεχίσουν οι μάθητες στην ίδια προσευχή να σκύβουν το κεφάλι...
Θα ακούσουν για κάποιον ποιητή από έναν "λοξό" φιλόλογο...
Θα αναζητούν τον έρωτα...
Θα έρθει. 
Από τους χυμούς του θα ποτιστούν ακαλλιέργητες εκτάσεις.