Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

Στο παιδικό σου δωμάτιο...

 στην Κ.
[...] την ώρα που ο Δ. διηγούνταν την "περιπέτεια" της Ε. και του F. με την κόρη τους και το φίλο της... "μπήκα" -με την ασφάλεια της απόστασης, που δημιουργούσε η μπάρα του καφενείου- στη θέση του άγνωστου μου νεαρού[...]

Στο παιδικό σου δωμάτιο, πάνω από τα "αυτιά" του πατέρα σου.

Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2013

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Αντέγραφα  –για να νοιώσω τη μαγεία της έκφρασης ή και από αφροσύνη του μεγέθους μου–  ποιήματα σε λευκές σελίδες.
Ενίοτε, αυτά τα μικρά σημειώματα των «ξένων», έπαιρναν το μοναχικό δρόμο των δικών μου προσώπων.
Ένοιωθα  να σμίγω ξεχασμένα απογέματα με το φως.
Ήξερα ότι έχω  ακόμη φίλους.